xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VANAF NOVEMBER IS
DE SINT-ANDRIESKERK GEOPEND:

MAAN-DINS-WOENS-DONDER-VRIJ-ZATERDAG 9u. -12u.
INGANG VIA SINT-ANDRIESSTRAAT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UITNODIGING PAROCHIEFEEST

De Pastoor en de Kerkfabriek van Sint-Andries Antwerpen, nodigen u met vreugde uit voor het

patroonfeest van Sint-Andreas

OP ZONDAG 1 DECEMBER 2019

10.30u Feestelijke eucharistieviering, met preek van op de beroemde preekstoel en m.m.v. het Altenakoor o.l.v. Andrι Moennaert.
12.00u Feestelijke maaltijd : aperitief, pompoensoep, als hoofdgerecht kalkoenfilet met champignons OF zalm met fijne groentjes; bij beide gerechten worden gratin aardappelen voorzien. We sluiten met als dessert speculaasmousse en een koffie.

Prijs : 25 € voor volwassene en 12 € voor een kind tot 12 jaar, drank niet inbegrepen.
Vanaf 14.30u tot 16u doorlopend bezoek aan het SAM (Sint-AndriesMuseum).

Gelieve voor de maaltijd tijdig in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt (127 personen in de kelder en 99 personen in de receptiezaal). We trachten rekening te houden met uw voorkeur voor een plaats in de feestkelder of in de receptiezaal.
Inschrijven kan tot zondag 24 november 2019 door :
- onderstaand strookje in te vullen en samen met het geld aan mevrouw Gerda Marin te geven of
- in een gesloten omslag te steken in de brievenbus Sint-Andriesstraat 5 of
- te betalen via rekeningnummer BE23001-4802388-91 met vermelding van ST-ANDRIESFEEST. Op de overschrijving vermelden: het aantal personen (aantal volwassenen + aantal kinderen onder de 12 jaar), uw keuze voor het hoofdgerecht en uw keuze zaal of kelder.
Of u kan deze praktische gegevens mailen naar onderstaand mailadres.

Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat, 2000 Antwerpen
Gerda Marin : 0494 116528 of 03/288 64 73
maringerda@gmail.com>

Iedereen heel hartelijk welkom !

Ondergetekende dhr/mevr …………………………………….. e-mail ………………………………………….
adres ………………………………………… nr ……. postcode ……. woonplaats …………………………………..
tel ……………………………
reserveert ……. plaats(en) voor de maaltijd, liefst O in de feestkelder O in de receptiezaal
KIEST VOOR ………. X kalkoenfilet en/of …….. X zalm
en betaalt de som van 25 euro x …… + 12 euro x …… = ………….. euro
via O overschrijving
O contant (geld in omslag)
Handtekening,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unieke KERSTKAARTEN te koop !

Vanaf 2 november tot 23 december 2019 kan u in de Sint-Andrieskerk terecht voor de aankoop van mooie kerstkaarten. Er zijn verschillende onderwerpen, maar steeds betreft het kunstwerken die men aantreft in onze kerk en die betrekking hebben op het kerstfeest. Ook de toren en de kerk in wintersfeer staan op de kaarten. Bij elke kaart wordt een omslag bijgevoegd alsmede een mooie kerstwens. Prijs 1,50 € per stuk.

De kerk is alle weekdagen geopend van 9.00u tot 12.00u, ingang via de Sint-Andriesstraat. Op zondag kan u voor kaarten-aankoop terecht na de misviering van 10.30u aan de balie achteraan in de kerk.
Tijdens de Advent op zondagen 1, 8, 15 en 22 december 2019 worden de kaarten ook verkocht na de misviering van 19.30u eveneens aan de balie achteraan in de kerk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPENING SAM

N.a.v. de kerkwijding van Sint-Andries op 6 juni (1529) openden we op die datum anno 2019 het SAM, het Sint-AndriesMuzeum. Al sluit deze 'gedenkruimte' aan bij de schatkamer van de kerk, toch is het er thematisch geen verlengstuk van. Ze is gewijd aan lief en leed in de 'Parochie van Miserie'. Brengen musea gemakkelijker het leven van de gegoede klasse in beeld, dan wil het SAM eerder stilstaan bij het leven van 'de kleine man', vrouw en gezin. Aan bod komt zeker ook het leven op straat met zo veel plezier, zo typisch voor het Sint-Andrieskwartier, alsook de roemrijke kloosters van weleer en nog een en ander meer.

Meer informatie en foto's over het Sam, kan je bekijken de menuknop "museum SAM" aan de linkerkant van deze bldz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INHULDIGING VIRTUELE BEDEVAART

Het is onze bedoeling om de fitheid van het lichaam te combineren met de fitheid van de geest.
U weet wel, een gezonde geest in een gezond lichaam…
Vandaar een virtuele bedevaart; een aanzet om echt meer in beweging te komen, fysiek als mentaal-spiritueel.
Terwijl je beweegt op de step, volg je op het computerscherm een bedevaart naar Santiago de Compostella... een ware bezinning.
Kom kijken... en doen!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONCERTEN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIERINGEN IN SINT-ANDRIESKERK
OP ZON- EN FEESTDAGEN............................10u.30 HOOGMIS
                                                                                19u.30 AVONDMIS
                     ELKE DONDERDAG ........... 15u. SINT-RITADEVOTIE EN ROZENKRANS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stel je belang in onze Sint-Andrieskerk en een overzicht van de belangrijkste vieringen doorheen het ganse jaar, druk dan op onderstaande link.
SINT-ANDRIES