xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VANAF NOVEMBER IS
DE SINT-ANDRIESKERK GEOPEND:

MAAN-DINS-WOENS-DONDER-VRIJ-ZATERDAG 9u. -12u.
INGANG VIA SINT-ANDRIESSTRAAT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIERINGEN ROND KERSTMIS
24 december : 24u een sfeervolle middernachtmis opgeluisterd door het Altenakoor

25 december :
10u.30 een feestelijke hoogmis met aangepaste kerstliederen o.l.v. Griet De Mulder
19u.30 een stemmige avondmis met gregoriaanse zang en P. Possemiers, organist.

Na de misviering van 24 december en de hoogmis van 25 december kan u nagenieten bij een drankje en kerstwensen met elkaar delen in de feestkelder Exspecto.

KOM NAAR DE KERSTSTAL KIJKEN !
Op 21, 22 , 28 en 29 december is de kerk geopend van 14u tot 17u.
Op 2de kerstdag, 26 december, maken we er een familiedag van met een rally voor de kinderen en mogelijkheid om het 'SAM' te bezoeken. De kerk is dan ook geopend van 14 tot 17u.

Napraten kan op al deze dagen, bij een drankje, in de feestkelder.
Ingang via Waaistraat (hoofdportaal), voor rolstoelgebruikers via de Sint-Andriesstraat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unieke KERSTKAARTEN te koop !

Vanaf 2 november tot 23 december 2019 kan u in de Sint-Andrieskerk terecht voor de aankoop van mooie kerstkaarten. Er zijn verschillende onderwerpen, maar steeds betreft het kunstwerken die men aantreft in onze kerk en die betrekking hebben op het kerstfeest. Ook de toren en de kerk in wintersfeer staan op de kaarten. Bij elke kaart wordt een omslag bijgevoegd alsmede een mooie kerstwens. Prijs 1,50 € per stuk.

De kerk is alle weekdagen geopend van 9.00u tot 12.00u, ingang via de Sint-Andriesstraat. Op zondag kan u voor kaarten-aankoop terecht na de misviering van 10.30u aan de balie achteraan in de kerk.
Tijdens de Advent op zondagen 1, 8, 15 en 22 december 2019 worden de kaarten ook verkocht na de misviering van 19.30u eveneens aan de balie achteraan in de kerk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPENING SAM

N.a.v. de kerkwijding van Sint-Andries op 6 juni (1529) openden we op die datum anno 2019 het SAM, het Sint-AndriesMuzeum. Al sluit deze 'gedenkruimte' aan bij de schatkamer van de kerk, toch is het er thematisch geen verlengstuk van. Ze is gewijd aan lief en leed in de 'Parochie van Miserie'. Brengen musea gemakkelijker het leven van de gegoede klasse in beeld, dan wil het SAM eerder stilstaan bij het leven van 'de kleine man', vrouw en gezin. Aan bod komt zeker ook het leven op straat met zo veel plezier, zo typisch voor het Sint-Andrieskwartier, alsook de roemrijke kloosters van weleer en nog een en ander meer.

Meer informatie en foto's over het Sam, kan je bekijken de menuknop "museum SAM" aan de linkerkant van deze bldz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INHULDIGING VIRTUELE BEDEVAART

Het is onze bedoeling om de fitheid van het lichaam te combineren met de fitheid van de geest.
U weet wel, een gezonde geest in een gezond lichaam…
Vandaar een virtuele bedevaart; een aanzet om echt meer in beweging te komen, fysiek als mentaal-spiritueel.
Terwijl je beweegt op de step, volg je op het computerscherm een bedevaart naar Santiago de Compostella... een ware bezinning.
Kom kijken... en doen!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONCERTEN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIERINGEN IN SINT-ANDRIESKERK
OP ZON- EN FEESTDAGEN............................10u.30 HOOGMIS
                                                                                19u.30 AVONDMIS
                     ELKE DONDERDAG ........... 15u. SINT-RITADEVOTIE EN ROZENKRANS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stel je belang in onze Sint-Andrieskerk en een overzicht van de belangrijkste vieringen doorheen het ganse jaar, druk dan op onderstaande link.
SINT-ANDRIES