xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VANAF NOVEMBER IS
DE SINT-ANDRIESKERK GEOPEND:

MAAN-DINS-WOENS-DONDER-VRIJ-ZATERDAG 9u. -12u.
INGANG VIA SINT-ANDRIESSTRAAT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VRIJDAG 15 AUGUSTUS OM 10.30u

VIERING MARIA TENHEMELOPNEMING

Donderdag 15 augustus 2019, feest van Maria Tenhemelopgenomen, nodigt de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie allen uit met luister Onze-Lieve-Vrouw, patrones van deze stad, te eren met een feestelijke Eucharistieviering om 10.30u.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uitnodiging gemeenschapsvormende parochieactiviteit (x5)

In september 2019 vindt er in Sint-Andries een originele gemeenschapsvormende parochieactiviteit plaats.

In onze prachtige kerk wordt dan vijf keer een entertainend, verkondigend en bovenal warmmenselijk theaterstuk opgevoerd.
Het splinternieuwe toneelwerk heeft als titel In Ware Liefde en is qua genre in één woord te omschrijven: Geestig. Geestig in twee betekenissen: rijk aan humor en rijk aan boodschap.
Blijde.

Na de voorstellingen is er gelegenheid tot gezellig napraten in de feeërieke feestkelder Exspecto, drankje in de hand. Zo bieden we alle (keuze)parochianen van Sint-Andries de kans, elkaar (beter) te leren kennen en zodoende ieders gemeenschapsgevoel te versterken.

We hopen via deze laagdrempelige parochieactiviteit ook nieuwe mensen te bereiken, door ze op een ontspannende avond kennis te laten maken met zowel onze wondermooie kerk, onze feeërieke feestzaal, als onze warme parochianen.

Praktische info
Speeldata: 19, 20, 21, 27, 28 september
Aanvang: 20u15 (deuren: 19u45)
Locatie: Sint-Andrieskerk, 2000 Antwerpen, ingang via Sint-Andriesstraat.
Inkom: 12 euro
Meer info en reservaties via: www.theaterhartentroef.be
Telefonisch reserveren (elke werkdag tussen 19 en 21 u): +32 487 90 84 26
Contact: info@theaterhartentroef.be
Facebookpagina

We zoeken ook nog helpende handen!
Om deze vijf gemeenschapsvormende avonden in goede banen te leiden, zijn er nog een aantal goedhartige vrijwilligers nodig die tijdens de voorstellingen een handje komen helpen.
Op zondagavond 25 augustus na de avondmis (rond 20u30) vindt er in de zaal WhyWaai een vrijblijvend infomoment plaats, toegankelijk voor iedereen, waarop het kerktheaterproject in detail wordt voorgesteld en waar u kennis kan maken met het organisatieteam.
Dan zal u ook de kans krijgen zich op te geven voor een taak naar keuze. Zo zijn er elke avond mensen nodig om drankjes te bedienen, het onthaal te verzorgen, kassa, enz…
Ook worden nog vrijwilligers gezocht om een leuke job achter de schermen in te vullen. We willen graag enkele enthousiaste mensen van Sint-Andries de kans geven, om van binnenuit mee te maken hoe het er aan toe gaat achter de schermen van een theaterproductie.
U bent van harte welkom op zondag 25 augustus om 20u30 in zaal WhyWaai voor meer info.
Graag tot dan.

Hartelijke groeten vanwege het organisatieteam van theaterhartentroef

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Homilie van 9 juni (Pinksteren) 2019 Klik hier om te beluisteren

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPENING SAM

N.a.v. de kerkwijding van Sint-Andries op 6 juni (1529) openden we op die datum anno 2019 het SAM, het Sint-AndriesMuzeum. Al sluit deze 'gedenkruimte' aan bij de schatkamer van de kerk, toch is het er thematisch geen verlengstuk van. Ze is gewijd aan lief en leed in de 'Parochie van Miserie'. Brengen musea gemakkelijker het leven van de gegoede klasse in beeld, dan wil het SAM eerder stilstaan bij het leven van 'de kleine man', vrouw en gezin. Aan bod komt zeker ook het leven op straat met zo veel plezier, zo typisch voor het Sint-Andrieskwartier, alsook de roemrijke kloosters van weleer en nog een en ander meer.

Meer informatie en foto's over het Sam, kan je bekijken de menuknop "museum SAM" aan de linkerkant van deze bldz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INHULDIGING VIRTUELE BEDEVAART

Het is onze bedoeling om de fitheid van het lichaam te combineren met de fitheid van de geest.
U weet wel, een gezonde geest in een gezond lichaam…
Vandaar een virtuele bedevaart; een aanzet om echt meer in beweging te komen, fysiek als mentaal-spiritueel.
Terwijl je beweegt op de step, volg je op het computerscherm een bedevaart naar Santiago de Compostella... een ware bezinning.
Kom kijken... en doen!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONCERTEN

Op 15 september wordt de hoogmis van 10u30 opgeluisterd door het koor AMDG uit Nijmegen.
Dit kerkkoor, opgericht in 1888, is veruit het oudste van deze stad. Het draagt met fierheid de naam Ad Majorem Dei Gloriam, tot meerdere eer van God, de lievelingsspreuk van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde. Oorspronkelijk een mannenkoor dat uitsluitend gregoriaanse muziek bracht, groeide AMDG uit tot een gemengd koor, dat nu onder de leiding van Robert Voogdgeert staat. Zij leggen zich hoofdzakelijk toe op meerstemmige Latijnse muziek zoals de missen van Mozart, Haydn, Schubert, Gretchaninov. Op 15 september zingt het AMDG-koor in de Sint-Andrieskerk de Deutsche Messe van Schubert, aangevuld met gezangen van William Byrd en Maurice Duruflé.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIERINGEN IN SINT-ANDRIESKERK
OP ZON- EN FEESTDAGEN............................10u.30 HOOGMIS
                                                                                19u.30 AVONDMIS
                     ELKE DONDERDAG ........... 15u. SINT-RITADEVOTIE EN ROZENKRANS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stel je belang in onze Sint-Andrieskerk en een overzicht van de belangrijkste vieringen doorheen het ganse jaar, druk dan op onderstaande link.
SINT-ANDRIES